Väg 84, 296 och Björkåvägen öppen för genomfart

Kl 16:00 idag den 5 augusti öppnades väg 84 mellan Laforsen och Kårböle, väg 296 nordväst om Kårböle och Björkåvägen. Det innebär att det är tillåtet att använda vägarna för genomfart med begränsad hastighet. Det är inte tillåtet att stanna i området då stoppförbud råder.

Ett intensivt arbete har pågått den senaste tiden för att säkra de tre vägarna för genomfart. Det är viktigt att respektera vägarnas hastighetsbegränsning och det stoppförbud som råder.

– Det är bara tillåtet att använda vägarna för genomfart då det måste finnas en fortsatt god framkomlighet för våra tjänstefordon och det är livsfarligt att vistas i brandområdet, säger Anders Edstam, chef för analys och planering.

Alla andra vägar i brandområdet är fortsatt avstängda. I och med att väg 84 öppnas helt är det åter möjligt att passera genom Kårböle.

Kartor över öppna (gröna) och stängda (röda) vägar i området

Förstora bilden
Förstora bilden