Statlig ersättning till kommuner kopplat till bränderna 2018

Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Även kommuner som har stöttat med insatser har rätt till ersättning. 

Läs mer om ersättning till räddningstjänst.