Skolstart som vanligt i Färila efter bränderna

I samband med att ”Camp Färila” avvecklas pågår nu arbetet med att återställa Färila skola för att kunna fungera som skola igen. Merparten av skolpersonalen börjar arbeta på måndag 13 augusti, och innan dess skall skollokalerna vara tömda och sanerade.

Därefter avvecklas tältstaden på skolgården och den utrustning som funnits i sim- och idrottshallen. Innan eleverna kommer den 22 augusti skall hela skolan åter vara i full funktion. Mindre återställningar av lokaler och utrustning kan återstå att göra under terminen.

En informationsfilm har tagits fram om vad som skett i skolans lokaler under brandkrisen. Räddningsledaren Robert Strid kommer att finnas på plats både när lärarna börjar arbeta och under elevernas första skoldag för att visa filmen, berätta och svara på frågor.

Ett stödmaterial om hur man pratar med barn om svåra händelser kommer att finnas med i förberedelserna inför skolstarten på alla kommunens skolor.
Om du är förälder eller har barn i din närhet kan du få goda råd om hur du pratar med dem t ex på Röda Korsets hemsida: https://www.redcross.se/

Kontakt:
Verksamhetschef grundskola
Carina Bryngelsson
0651-180 17

Rektor Färila skola
Therese Nealis
0651-186 03