Så stor yta har drabbats av bränderna

Begränsningslinjerna runt bränderna var vid mätning den 2 augusti 125 kilometer. Här ser du en jämförelse som visar hur stor del av Gävle respektive Stockholm som brandområdet motsvarar.

Just nu är branden kontrollerad inom begränsningslinjerna, och fokus ligger på att fortsätta släcka. Eftersom arbete fortfarande pågår på flera håll och det fortfarande brinner under marken, är det viktigt att respektera avspärrningarna. Träd vars rotsystem har brunnit kan bli instabila och falla.

– Det är absolut livsfarligt att ge sig ut i skogen. Där det är avspärrat och vägarna inte är öppna ska man inte ge sig ut i skogen överhuvudtaget, säger räddningsledare Robert Strid.

Källa: Länsstyrelsen

 

Förstora bilden