Säkerhet i brandskadad skog

Bild på brandskadad skog.

Brandskadad skog är oberäknelig, ta del av vår säkerhetsgenomgång.

Det är mycket farligt att vistas i det brandskadade området. För dig som av olika skäl ska besöka eller arbeta i området erbjuder länsstyrelsen en säkerhetsgenomgång.

Många träd med avbrända rötter och bortbränd jord står ostadigt – de faller lätt, snabbt och ljudlöst. Många träd har fallit och fler kommer att falla, med tiden ökar risken att grenar och toppar lossnar. Det uppstår liknande risker som vid stormfälld skog vilket innebär att inte heller stående träd går att lita på.

Genomgången sker vid två olika tillfällen tillsammans med ”Säker Skog”. Säkerhetsgenomgången sker praktiskt på plats i brandskadad skog.

Plats: Samling sker på parkeringen Lassekrog

  • 31/8 avfärd kl 17.00 från parkeringen Lassekrog
  • 1/9 avfärd kl 10.00 från parkeringen Lassekrog

Ingen föranmälan krävs.

Instruktör: Per Anders Hansson, Säker Skog

Kontaktperson länsstyrelsen: Mats Selin, tel 010 - 2251432