Robert Strid - lägesrapport

Lägesrapport 2018-07-20 Kväll

Se filmen: https://youtu.be/gbC3jL55j7A