Registrering av frivilliga upphör

Då brandläget inte kräver lika stora resurser som tidigare har Ljusdals kommuns kontakttelefon för frivilliga stängts.

Förutom myndigheternas insatser finns det också många frivilligorganisationer, företag och privatpersoner som hjälper till.

Tusentals personer har till kommumen anmält sitt intresse för att hjälpa till på olika sätt. Samtliga erbjudanden som kommit in via telefon, e-post och webbformulär har registrerats och sparats och vi hör av oss om hjälpen behövs.

Ert stöd betyder oerhört mycket.

Tack alla!

Allmänna frågor som har med bränderna att göra besvaras på telefon 0651-188 99 vardagar kl 08.00-17.00.

För drabbade som är i behov av stöd och samtal (av POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) finns ett särskilt telefonnummer 072-208 54 60 alla dagar kl 15.00-22.00.