Regional lägesbild 28 juli kl. 17.20

Lägesbild 2018-07-28 kl. 14.30

Karta över branddrabbat och avspärrat område 2018-07-28 kl. 14.30.

Branden har pågått i 14 dagar. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Övergripande

Situationen är för närvarande under kontroll. Helikopterbombning sker framförallt i sektor Enskogens norra delar. Det finns 4 aktiva VMA, varav 3 i Gävleborgs län. Utrymning av Finneby är hävd från den 27 juli kl. 16. Prognosen för eftermiddagen-kvällen var regnskurar, åska kan förekomma. Vind O 3-6 m/s, byvind 10-15 m/s och temperaturen på 20-24 grader.

  • Nötberget: Begränsningslinjer på plats och under kontroll.
  • Ängra: Begränsningslinje i nordväst samt syd bedöms stabila och spridningsrisken är begränsad. Punktinsatser för att släcka bränder sker. Flygbombning pågår i sydvästra hörnet av sektorn.
  • Enskogen: Spridningsrisk i sektorns nordvästra hörn. Skyddsavbränning pågår. Punktbränder bekämpas med helikopter.

Åtgärder

Det arbetas aktivt för att förbättra logistiken kring mat- och bränsleförsörjning. Länsstyrelsen och Ljusdals kommun har haft gemensamma möten med drabbade. Elledningar har inspekterats.

Väderprognos

Mer intensiva regnskurar från natten och under söndagen, större regnmängder väntas. Åska kan förekomma. Vind SO 2-6 m/s, byvind 9-11 m/s.

Avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida.

Informationskälla: Länsstyrelsen Gävleborg.

För mer information: