Räddningsinsatsen avslutas – förbud mot att vistas i brandområdet

Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun kommer att avslutas torsdagen den 9 augusti under eftermiddagen.


Länsstyrelsen har tisdagen den 7 augusti beslutat att i samband med att räddningsinsatsen avslutas kommer det vara förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet.

Förbudet kommer att gälla tills vidare och beslutet har tagits för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande lika farligt som under branden att vistas i brandområdet.

Karta med områdets gränser

Allemansrätten gäller inte inom brandområdet.

Undantag


Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området, eller uppdragstagare som utför uppgifter åt någon statlig eller kommunal myndighet inom området.

Förbudet gäller vidare inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Den som vistas inom området i syfte att utföra skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt samråda med länsstyrelsen före tillträde till området.

Beslutet gäller från och med torsdagen den 9 augusti kl. 16.00

Om förbudet trotsas kan det medföra böter.