Länsstyrelsen tar över räddningstjänst

Länsstyrelsen Gävleborg har, i samförstånd med Ljusdals kommun, beslutat att överta ansvaret för kommunens räddningstjänst för insatsen vid skogsbranden i Ljusdals kommun.

Syftet med att länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten vid omfattande räddningsinsatser är att skapa en långsiktighet för att möjliggöra för Länsstyrelsen att ta sitt geografiska områdesansvar och samtidigt stötta Ljusdals kommun i sitt ansvar. Insatserna ska även fortsättningsvis genomföras så effektivt som möjligt.

- Beslutet har växt fram i samförstånd med Ljusdal kommun. Jag vill poängtera att Ljusdals kommun har gjort ett fantastiskt jobb. Nu får vi ännu mer resurser att tillsammans fokusera på att få kontroll på branden, rädda liv och egendom, säger landshövding Per Bill.

En räddningsinsats av den här storleken är en angelägenhet för hela landet. Målbild är att branden inte ska nå Kårböle, Färila, Ramsjö, Los och Ljusdal. I brandområdet prioriteras människoliv, samhällsviktiga funktioner samt hälsa.

- Omfattningen på branden är den största i modern tid. Det är inte rimligt att en enstaka kommun på drygt 19 000 invånare ska ta hand om allt arbete - nu är det dags för staten att kliva in.

Länsstyrelsen har utsett Robert Strid till räddningsledare för insatsen.

För Ljusdals kommun innebär förändringen bara att ansvaret för räddningstjänsten förs övertill länsstyrelsen. Alla andra funktioner som till exempel matleveranser och evakueringsfrågor svarar kommunen för även fortsättningsvis.

- Det är det enda rimliga att länsstyrelsen tar över ansvaret för den tunga räddningstjänstbiten när bränderna har vuxit till de värsta som Sverige har upplevt. Då kan inte en liten kommun som Ljusdal stå för ledningen även det gjorts väldigt bra och vi ska även fortsättningsvis göra vårt bästa på våra ansvarsområden, säger Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdal.

Kontakt:
Länsstyrelsen Gävleborg
Presstelefon: 072-226 64 14

Ljusdals kommun
Kommunchef Nicklas Bremefors
Telefon 0651-180 10