Landsbygdsministern besökte samordningskansliet i Ljusdal

Landsbygdsministern på besök i Ljusdal.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht mottogs av Mikael Björk, biträdande kommunchef vid sitt besök i kommunens och länsstyrelsens samordningskansli i Ljusdal.

Idag på förmiddagen, onsdag 15 augusti, besökte landsbygdsministern Sven-Erik Bucht Ljusdals kommuns och länsstyrelsens samordningskansli på Hotellgatan 6D i Ljusdal. Sven-Erik välkomnades av Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg, och Mikael Björk, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun.

Sven-Erik Bucht fick en kort introduktion om händelseförloppet med branden. Han var intresserad och ställde många frågor, bland annat om brandens omfattning och hur många som blivit berörda. Även mer specifika frågor som skogsbolagens ansvar, hur det ser ut med framkomlighet på områdets skogsbilvägar och om eventuella personskador.

Landsbygdsministern fick en kort information från räddningsvärdesledaren, Mattias Ermanbrix, som representerar både försäkringsbolagen och de som drabbats av branden. Mycket arbete återstår med skadeinventering för att uppskatta värdet på skadorna.

Joel Isensköld poängterade att insatsen fungerat bra organisatoriskt på såväl lokal som nationell och internationell nivå. Mikael Björk framhöll stoltheten över det civila engagemanget med frivilliga insatser som gjorts.
- Jag är stolt över Ljusdals kommun i vanliga fall - efter detta är det kontot övertrasserat, säger Mikael Björk.

- Det är enorma insatser som har gjorts, avslutar Sven-Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht besöker även skogsbolaget Setras sågverk i Färila under dagen.

Landsbygdsminister ser på en karta.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht tittar på en karta över brandområdet tillsammans med Joel Isenberg, länsstyyrelsen och Mikael Björk, biträdande kommunchef vid sitt besök i kommunens och länsstyrelsens samordningskansli i Ljusdal.