Lägesrapport Ljusdal 21/7 kl. 21.00

Det har varit gynnsamma väderförhållanden under dagen, spridningen har inte varit så stor som det befarades. Arbetet med brandgatorna har fortgått enligt plan.

Vid Nötberget pågår för tillfället inga stora blossande bränder, det har dock varit så pass stor rökutveckling att vattenbombningsplanen inte kunnat flyga i området. Begränsningslinjerna hålls endast med markpersonal.

I Ängra finns nu en sammanhängande brandgata som går från Ängratörn till Vallberget och vidare norrut mot riksväg 84. Under dagen har fyra flygplan varit fullt aktiva i området.

Vid Enskogen har det varit viss brandspridning mot Kroktjärnsberget, vattenbombningsplanen har inte kunnat flyga i området på grund av stark rökutveckling.

Kommande dygn har Gävleborg fortsatt högsta prioritet för alla fyra brandbekämpningsplan, det har den nationella staben beslutat - Ett beslut som kan komma att omprioriteras om förutsättningarna förändras. Flygning kommer att ske när väder- och brandförhållanden tillåter.

För övrigt pågår kraftig utökning av såväl yttre som inre stab.