Lägesrapport 2018-07-24 kl. 17.00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar samt att följa det totala eldningsförbudet.

Bränderna i länet har pågått 10 dagar.

En ny lägeskarta kommer att publiceras imorgon, onsdagen den 25 juli.

Bränder i Ljusdals kommun

Nötberget: En brandhärd blossade upp i mitten av området som har krävt resurser från luft och mark.

Ängra: Fortsatt arbete med att upprätta begränsningslinje i västra delen av området. Brand utanför begränsningslinjen på östra sidan, den har släckts med helikopter och markpersonal. Slutförandefas av begränsningslinje i södra delen

Enskogen: Norra delen prioriteras för att få färdigt begränsningslinjen. Gårdagens skyddsbränningar har inte gett effekt, planering för att genomföra en ny skyddsbränning i norra delarna ikväll. Från skyddsbränningen har det uppstått brandhärdar i området, de har bekämpats med flygplan.

Resursbehov

Fortsatt stort behov av resurser både, personella och materiella.

Väderprognos

Brandspridningsrisken ser ut att fortsätta på extrema nivåer framöver. Vädret i veckan väntas bli mycket torrt och varmt.

Mer information

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland. För mer information lyssna på P4 Gävleborg, besök Länsstyrelsens hemsida eller facebook eller Ljusdals kommuns hemsidan och facebook.

Avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida.