Lägesbild 2018-08-04 klockan 16.30

Bränderna har nu pågått i 21 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Räddningstjänsten har kunnat säkra fler områden från fortsatt brandspridning och i dag har boende längs med Ängerån och i ett område norr om Ljusnan kunnat återvända.

Arbetet med att begränsa och släcka bränderna har haft effekt, med god hjälp av regnet. Det återstår dock omfattande insatser i brandområdena och det är därför mycket viktigt att respektera avspärrningarna.

Karta över brandområdet 20180804

Nya bedömningar av avspärrningarna görs löpande. Väg 84 är fortfarande avspärrad till stor del men målet är att så snart som möjligt kunna öppna både väg 84 och väg 296 för allmänheten.

Allmänheten uppmanas att respektera avspärrningar och avlyst vatten. Att vistas i de brandhärjade områdena är förenat med livsfara.

Det är också viktigt att respektera eldningsförbudet.

Tänk på att inte ringa 112 i onödan, utan använd 113 13 för icke-akuta frågor eller information om branden.

Det finns inget aktivt VMA (viktigt meddelande till allmänheten) i området.

Avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda områdena och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webbplats

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg