Lägesbild 2018-08-03 kl. 19.00

Bränderna har nu pågått i 20 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg.

Inom brandområdena brinner det fortfarande på flera platser. En omfattande insats pågår för att slutgiltigt släcka de bränder i områdets ytterkanter som hotar att sprida sig vidare om de lämnas obehandlade. I delar av området, där intensiteten sjunkit, sker enbart bevakning. Ett mål med insatserna är att inga ytterligare fastigheter, oskadad mark eller samhällsviktiga funktioner ska skadas.

Karta över brandområdet 20180803

Merparten av tidigare evakuerade boende har fått återvända, och genom öppning av flera av huvudvägarna i området fungerar numera transporter inom kommunen på ett bättre sätt. Arbete fortsätter med att skapa möjlighet för kvarvarande evakuerade att komma hem. Nya bedömningar av avspärrningarna görs löpande. Väg 84 är fortfarande avspärrad till stor del.

Allmänheten uppmanas att respektera avspärrningar och avlyst vatten. Att vistas i de brandhärjade områdena är förenat med livsfara.

Det är också viktigt att respektera eldningsförbudet.

Tänk på att inte ringa 112 i onödan, utan använd 113 13 för icke-akuta frågor eller information om branden.

Det finns inget aktivt VMA (viktigt meddelande till allmänheten) i området.

Avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda områdena och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webbplats.