Lägesbild 2018-08-01 kl 18:00

Situationen i de tre brandområdena är fortsatt under kontroll. Detta innebär dock inte att branden är släckt utan att den bedöms inte kunna sprida sig.

De insatser som genomförts för att begränsa och släcka bränderna har haft effekt, men det återstår mycket omfattande insatser. Arbetet med att systematiskt bekämpa bränderna sker nu främst på marken, med helikoptrar som komplement.

Under gårdagen fattade Länsstyrelsen ett nytt beslut angående de avspärrade området. Detta innebar att boende i Enskogen, Laforsen samt Strandbodarna och Lindskog i Kårböle får återvända till sina hem.

Beslutet grundas på att räddningstjänsten säkerställt att vägarna i området inte innebär en risk att färdas på (för aktuell trafikinformation, se Trafikverkets hemsida) och att allmänhetens användande av vägarna inte kommer hindra de räddningsinsatser som fortfarande genomförs.