Information om jakt i det brandskadade området

Bränd stubbe i brandskadade området byggs om som myrstack.

Brandskadad stubbe byggs om som myrstack, det går att ana viss grönska i bakgrunden.

Du som har jakträtt på en fastighet i brandområdet har
möjlighet att jaga där, även om den ligger i det område som belagts med tillträdesförbud. Länsstyrelsen rekommenderar att det inte sker någon jakt i de brandskadade områdena under säsongen 2018.

Du har inte rätt att ta med dig någon som inte har rätt att vistas i området. Det är viktigt att du har kontakt med ägaren till jaktmarken (om det inte är din egen mark) om vad som gäller innan jakt påbörjas. Länsstyrelsen rekommenderar att det inte sker någon jakt i de brandskadade områdena under säsongen 2018 då det är mycket farligt att befinna sig i bränd skog. Om du ändå avser jaga inom området så läs noggrant igenom nedanstående råd. Det är viktigt att du sprider all information inom jaktlaget. På Länsstyrelsen i Gävleborgs hemsida finns en karta över området. Stäm alltid av med Samordningskansliet på telefon 072-226 70 55 innan du åker in i området. Tänk på att du vistas i området på ditt eget ansvar.

Säkerhetsinformation

Skogsbränderna i Ljusdals kommun är släckta, men det glöder
och pyr fortfarande på flera platser. Många träd står upp, men har fått rötterna avbrända och kan falla när som helst. Det gör det extremt riskfyllt att vistas i skogen.

Det första tipset är enkelt: Gå inte in i skogen om du inte måste. Så småningom kommer regn och snö dämpa glödbränder och stormar kommer att fälla de träd som är instabila vilket kommer att göra markerna säkrare. Tänk på att även träd som ser friska ut kan ha skadade rötter.

Om du ändå tänker jaga tänk på att ALDRIG ut i brandskadad
skog om:
- du är ensam
- du inte har meddelat var du är
- det blåser
- det är mörkt

Tänk efter noga innan du släpper din hund lös i det brandskadade området. Den kan trampa ner i glödbäddar, skära sig på stenar, andas in stora mängder sot och få fallande träd över sig.

När du går ut i brandskadad skog, tänk på följande:

- Parkera bilen så att den står i din färdriktning hemåt. Då kan du snabbt ta dig därifrån om du eller någon annan blir skadad.
- Välj säkra vägar, även när det innebär en omväg.
- Använd rejäla kängor av läder då gummistövlar lätt fattar eld om du trampar i ett glödhål.
- Kolla mobiltäckningen och ta gärna med en nödsändare som reserv.
- Packa med första förband.
- Ta med karta/GPS och kompass. Tänk på att skogen ser annorlunda ut när den brunnit.

Vilka är de största farorna?

Träd

Alla stående träd utgör en fara. Jorden kan ha brunnit bort runt rötterna och rötterna kan ha brunnit av under mark även om jorden är kvar. Skadade träd faller lätt, tyst och utan förvarning. Även om topparna är gröna kan trädets rötter vara skadade.
- Skadade träd faller i alla riktningar.
- Underskatta inte mindre träd
- Vind och vibrationer från fordon kan fälla ett skadat träd.
- Tänk också på att risken för nedfallande grenar och toppar.
-Tänk på att stenar har spruckit av värmen och att de är mycket vassa.

Glöd under marken

Så kallade glödhål finns främst i torvmark och syns sällan ovan mark. De är glödbränder som kan skapa stora tomrum under marken och försvagar marken ovanför. Det är viktigt att vara försiktig när du går över brandskadad mark och ha ordentliga kängor på fötterna. Tänk också på att till exempel stubbar och myrstackar kan pyra under mark lång tid efter att bränder är släckta. Detta kan pågå länge, ända fram till efter snösmältningen.

Ytterligare frågor och stöd

Till Samordningskansliet i Ljusdal kan du vända dig med frågor om till exempel avstängningar av vägar, trädsäkring, jakt med mera. Stäm av med oss innan du går in i brandskadad skog, telefon 072-226 70 55.

Om du känner dig orolig eller nedstämd eller känner någon
annan som behöver prata med någon om händelserna finns Ljusdals kommuns stödtelefon, telefon 072-208 5460, vardagar klockan 08.00 - 17.00.