Frivilliganmälan endast per telefon

Ljusdals kommuns registrering av vad frivilliga vill bidra med sker numera endast på telefon 076-767 98 19.

Den registrering som tidigare skett genom e-post och formulär på kommunens hemsida har upphört.

Registreringen av frivilliginsatser på kommunens telefonnummer 076-767 98 19 är öppen kl 08.00-17.00.