Frivilliga krafter uppmärksammade

Frivilligstipendiaten Per Persson med omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson.och anhörigkonsulent Maria Sellberg

I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018.

Igår firades den årliga internationella frivilligdagen, med syftet att hylla allt det ideella arbete som människor gör i hela världen, och idag anordnade Frivilligcentralen i Ljusdal den lokala Frivilligdagen som i år hade temat volontärer och frivilligarbete under sommarens bränder.

Åsa Älander, som under sommaren var lokal insatsledare för Röda Korset, Åke Palm från Ljusdals Flygklubb samt Jenny Breslin, från Brandsamverkan Loos och Orsa finnmark, höll under Frivilligdagen intressanta och uppskattade föreläsningar som belyste många olika aspekter av det intensiva räddnings- respektive krisberedskapsarbete som de under sommaren varit delaktiga i.

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson delade sedan ut frivilligstipendiet till Per Persson som mottog prissumman på 20 000 kronor och blommor för sin insats som projektledare av den stora hyllningskonsert som lockade ca 5000 besökare och ägde rum i Kårböle den 2 september för att uppmärksamma och tacka alla som på något sätt arbetat med branden.

Stipendiet, som är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området, delas ut årligen av omsorgsnämnden till organisationer, sammanslutningar eller personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kom­mun eller har annan speciell anknytning till kommunen.

Omsorgsnämnden har i år även fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att via ett gemensamt diplom tacka alla frivilliga för deras insatser.