Frivilliga är en viktig resurs

Många frivilliga hjälpte till att samordna och dela ut förnödenheter. Foto Länsstyrelsen Gävleborg.

Många frivilliga hjälpte till att samordna och dela ut förnödenheter. Foto Länsstyrelsen Gävleborg.

Frivilliga är en resurs och en utmaning vid kris. Länsstyrelsen Gävleborg skriver samarbetsavtal med frivilligorganisationer, efter sommarens erfarenheter. Kommuner kan avropa tjänster från avtalet.

– Vi upprättar samarbetsavtal med frivilligorganisationer som spontanfrivilliga får vända sig till vid nästa händelse, berättar samordningskansliets chef Joel Isensköld för tidskriften Tjugofyra7.

Viktig resurs

Under sommarens skogsbränder gjorde många frivilliga viktiga insatser, både i själva räddningsinsatserna och i kringservice som transporter, sovplatser och måltider.

Frivilliga är en viktig resurs. Utmaningen är att strukturera och ta vara på kraften. I Jämtland sköttes frivilliginsatser av kommunerna. I Gävleborg hamnade de så småningom hos länsstyrelsen, i samverkan med Ljusdals kommun.

Röda korset viktig aktör

Röda korset hade en viktig roll för att organisera frivilliga. Åsa Älander var lokal insatsledare för Röda Korset och samordnare för frivilliginsatserna vid bränderna i Ljusdals kommun. Hon vittnar om två stora utmaningar: att skapa rutiner för att ta emot frivilliga och att hantera ersättningar.

– Det måste finnas rutiner för hur man tar emot frivilliga och vad man ska fråga efter. Min erfarenhet från i somras är att alla kan göra någonting men jag som samordnare måste veta vad personen kan eller har kompetens för så att han eller hon blir rätt placerad, säger Åsa Älander till tidskriften Tjugofyra7.

Ersättning till frivilliga

Många sökte sig även spontant till räddningsinsatsen. Länsstyrelsen Gävleborg valde att skriva avtal med många spontanfrivilliga. Andra har istället fått ersättning ur den pott som Myndigheten för  samhälls­skydd och beredskap (MSB) avsatte för frivilliginsatser.

Länsstyrelsen Gävleborg har lagt mycket tid på att verifiera underlag från de som ansökt om ersättning. Fram till årsskiftet 2018/19 har cirka 350 personer fått frivilligersättning, totalt drygt 4,8 miljoner kronor.

Samarbete med organisationer

Utifrån sommarens erfarenheter väljer Länsstyrelsen Gävleborg nu att skriva avtal med några frivilligorganisationer, dit spontanfrivilliga ska vända sig vid kommande händelser. Länets kommuner ska också kunna använda avtalet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar samarbetsavtal och organiserade frivilliginsatser. Generaldirektör Dan Eliasson rekommenderar frivilliga att framför allt söka sig till organisationsvärlden.

Myndigheten satsar även på ett fyraårigt program för att stötta frivilligor­ganisationer och utveckla samhällets beredskap tillsammans med kommunerna.