Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna

I morgon, fredag 10 augusti, öppnar det nya samordningskansliet i Ljusdal. Härifrån kommer Länsstyrelsen och Ljusdals kommun gemensamt att fortsätta arbetet med att stödja markägare och andra som drabbats av skogsbränderna.

Det har nu gått 27 dagar sedan den första branden startade i Ljusdals kommun. Bränderna är släckta, även om ett mycket stort arbete återstår i området. Under tisdagskvällen höll Länsstyrelsen och Ljusdals kommun ett möte med ett hundratal drabbade markägare om det fortsatta arbetet med sviterna från branden. När räddningsinsatsen avslutas lämnas ansvaret för den fortsatta bevakningen och eftersläckningsarbetet över till markägarna.

De stora skogsägarna för en nära dialog kring att ta huvudansvar och samordna markbevakningen, för att underlätta för de mindre markägarna. Länsstyrelsen utökar dessutom flygbevakningen till två gånger om dagen under de kommande veckorna.


Kansli öppnar för allmänheten
För Länsstyrelsens och kommunens del går arbetet in i en ny fas och kommer att bedrivas gemensamt från det nya samordningskansliet i Ljusdal. Kansliet öppnar på fredag, 10 augusti. På förmiddagen finns landshövding Per Bill på plats. Hit kan markägare och allmänheten vända sig med alla frågor som rör konsekvenserna av branden. Bland de första uppgifter finns att utbilda markägare, stödja efterbevakningen i brandområdet och att hjälpa till med ekonomiska och juridiska frågor.

- Länsstyrelsen och Ljusdals kommun slår armkrok i arbetet. Vårt mål är att de drabbade orterna, Ljusdals kommun och länet i stort ska gå stärkta ur det här, säger Per Bill

Mikael Björk, biträdande kommunchef understryker att både kommun och länsstyrelse har ett fortsatt stort ansvar efter räddningsinsatsen.

- Vi kommer att arbeta tillsammans så länge det behövs. Vi tar inte ett steg tillbaka, snarare intensifierar vi arbetet med att hjälpa alla drabbade, säger han.

För allmänheten är det förbjudet att vistas i det brandhärjade området – ett förbud som kommer att kvarstå under lång tid framåt.


Kontaktuppgifter till Samordningskansliet


Adress: Hotellgatan 6 D, Ljusdal (Ljusdal Energis lokaler)
Telefonnummer: 072-226 70 55
E-post: samordningskansli.gavleborg@lansstyrelsen.se

Stödtelefon: 072-208 54 60
(08-22 vardagar och 10-22 på helger)