Förenat med livsfara att vistas i brandområdet

Det avspärrade brandområdet har under de senaste dagarna kunnat minskas, och vissa vägar har öppnats för trafik igen. I samband med detta kommer civila personer närmare brandområdet och räddningstjänsten vill nu uppmana allmänheten till stor försiktighet.

- Det är absolut livsfarligt att ge sig ut i skogen och att inte respektera avspärrningarna, säger räddningsledare Robert Strid.

Det pågår ett intensivt arbete med att säkerställa att vägarna i området är säkra att använda. I det arbetet så ingår kontroll av vägbanans skick samt risken för fallande träd.

Vid en så intensiv skogsbrand som detta varit kan trädens rotsystem skadas vilket gör att träd när som helst kan falla omkull, helt ljudlöst och utan förvarning.

Det finns även risk att bränder kan blossa upp igen då det långt efter att alla synliga brandhärdar slocknat, kan finnas glödbränder långt nere i marken.