Föreläsning hölls igår om lärdomar från branden i Västmanland 2014 

Deltagare vid föreläsningen

Igår ordnades en digital föreläsning med nyckelpersoner som arbetade med branden i Västmanland 2014. Fokus var på hur man tog hand om dem som drabbades av branden.

Johan Ahlström, Västerås stad och Mirja Gångare, Västra mälardalens kommunalförbund, höll i föreläsningen. Båda arbetade strategiskt och operativt med de personer som drabbades av branden i Västmanland 2014, via länsstyrelsen i Västmanland. Personal som arbetar med skogsbrandens efterdyningar i Ljusdals kommunen deltog på föreläsningen i Ljusdalssalen i Ljusdals kommunhus. Bland annat fanns representanter från länsstyrelsen, Ljusdals kommun, Ljusdals Energi, Röda korset, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten och Posom (gruppen för psykologiskt och socialt omhändertagande). Via digitala kanaler deltog flera andra kommuner och aktörer. Syftet med föreläsningen var att lära sig från tidigare erfarenhet och Johan och Mirja framförde många konkreta tips och råd.