Evakuerade från Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem

Idag har beslut fattats om att flytta avspärrningarna och boende i Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem. Ett antal vägar är fortfarande avspärrade och Kårböle kan endast nås via riksväg 84 via Vänsjö. Polisen kommer att vara närvarande i samband med återflytten.


Kommunens och polisens vädjan till allmänheten är att låta hemvändande personer komma hem i lugn och ro. Posomgruppen för psykosocialt omhändertagande finns på plats för de boende i samband med hemkomsten.

Information om dricksvattnet
Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet har bedömts vara fortsatt god och behöver inte kokas. Det kan dock vara bra att spola ur ledningarna kraftigt någon minut före användning. Ljusdal Energi kommer att spola ur huvudledningarna i samband med återflytten.

De som har egen brunn för dricksvatten ansvarar själva för detta. Rekommendationen från Ljusdals kommuns miljöenhet är att även där att spola kraftigt under någon minut.

Behov av städning
Enligt räddningstjänsten kan det vara skräpigt i vissa av de områden som varit evakuerade. Det är material som är kvar sedan insatserna och städning av dessa områden är planerade.

Enskogen och Laforsen fortsatt evakuerade
De evakuerade från Enskogen och Laforsen får vara fortsatt evakuerade en tid för att möjliggöra den fortsatta räddningsinsatsen samt hindra allmänheten. Byggnaderna i orterna är för närvarande inte hotade av branden.

Ljusdals kommun håller ett möte för drabbade i Färilarevyns lokaler i eftermiddag den 30/7 klockan 18:00.