Evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända hem

Under eftermiddagen har beslut fattats om att de evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända till sina hem. Riksväg 84 är öppen fram till Laforsen. Väg 735 kommer att öppnas förbi Laforsen och fram till Enskogen. Väg 735 är öppen hela vägen fram till Finneby och vidare norrut. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle.

Dessutom är väg 296 åter öppen mellan Kårböle och Los.

Kommunens och polisens vädjan till allmänheten är att låta hemvändande personer komma hem i lugn och ro.

Ängra fortsatt evakuerade

De evakuerade från Ängra samt enstaka fastigheter inne i brandområdet kommer att vara evakuerade ännu en tid för att möjliggöra den fortsatta räddningsinsatsen samt att hindra allmänheten att beträda platsen.

Räddningsledarens intention är att ingen ska vara evakuerad i onödan. Nya bedömningar görs löpande.

Det är fortfarande förenat med livsfara att vistas i avspärrat område på grund av glödbränder och fallande träd. Alla röda vägar på kartan är avstängda. De gröna vägarna är säkra och kan nyttjas.

Information om dricksvattnet
Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet har bedömts vara fortsatt god och behöver inte kokas. Det kan dock vara bra att spola ur ledningarna kraftigt någon minut före användning. Ljusdal Energi kommer att spola ur huvudledningarna i samband med återflytten.

De som har egen brunn för dricksvatten ansvarar själva för detta. Rekommendationen från Ljusdals kommuns miljöenhet är att även där att spola kraftigt under någon minut.

Behov av städning
Enligt räddningstjänsten kan det vara skräpigt i vissa av de områden som varit evakuerade. Det är material som är kvar sedan insatserna och städning av dessa områden är planerade.

Livsfarligt att vistas inom avspärrat område - säkra vägar grönmarkerade på kartan

Förstora bilden