Ersättning för virke i brandgator

Brandgata

Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.

- Vi har under hösten haft många samtal med olika bolag och myndigheter och tillsammans försökt hitta hållbara lösningar för efterarbetet. Det har varit en lång, komplicerad process som inte på något sätt är färdig. Men det känns positivt att kunna ge ett första besked till berörda markägare och att bollen är i rullning, säger Joel Isensköld som är chef för samordningskansliet.

Betalning för utkört virke

Skogsbolag i brandområdet har på myndigheternas uppdrag kört virket till förädlingsindustrin ganska snabbt efter bränderna. Virket är uppmätt med data för position och mängd.

Du som berörs blir kontaktad för utbetalning under första kvartalet 2019. Schablonersättning betalas ut genom skogsbolagen, utifrån Skogsstyrelsens fördelningsmodell.

Kompensering av värde

Om din skog hade ett högre värde (genom ålder och andra kvaliteter) än schablonersättningen, kan du efter den första utbetalningen ansöka om ytterligare ersättning via samordningskansliet.