Eldningsförbudet i Gävleborgs län upphävt

Måndagen den 13 augusti kl 16.00 upphävde Länsstyrelsen det tidigare beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län.

Brandrisken sjunker i flera delar av länet. I samråd med länets
räddningstjänster bedömer länsstyrelsen därför att eldningsförbudet kan upphävas.

Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som
fallit de senaste dagarna. Speciell försiktighet ska iakttas vid de ”lyskvällar” som brukas anordnas i slutet av augusti.

Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via SMHI:s brandriskprognoser, Dinsäkerhet.se och appen BRANDRISK ute.

Eldningsförbud kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av
respektive kommun. För information om eventuella kommunala beslut
avseende eldningsförbud – se respektive räddningstjänsts hemsida.