Brandvirke förs ut och sågas

Färilasågen sågar brandskadat virke under vintern.

Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång.

Timmerbil

För att minimera risken för olika skadeangrepp behöver brandskadat virke föras ut ur skogarna så fort som möjligt. Vägar som skadats under räddningsinsatsen måste klara stora mängder tung trafik. Därför har skogsbolag och vägföreningar snabbt fått göra åtgärder för att reparera och öka bärigheten på skogsvägar i området. Skogsbolagen i området har samordnat arbetet, tillsammans med vägföreningar, Trafikverket och Skogsstyrelsen.

Bra mall för vägarbetet

Mellanskog samordnar många av de berörda markägarna och har även ansvar för efterarbetet i Enskogen. Totalt har bolaget ungefär 120 000 kubikmeter virke som ska ut ur brandområdet. Cirka 30 000 kubikmeter är redan utforslat, hälften av det beräknas vara sågbart timmer.

- Skogsstyrelsen och Trafikverket inventerade hela vägsystemet efter bränderna. De tog fram en tydlig och bra mall för att åtgärda vägarna, som vi kunnat följa. Det har funkat bra totalt sett, berättar Lars Nilsson som är kvalitetschef och brandsamordnare på Mellanskog.

Vägarnas bärighet en nyckelfråga

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har drygt 130 000 kubikmeter virke som ska ut ur brandområdena i Ängra och Enskogen, enligt Per Olmårs som är logistikansvarig. Cirka 25 000 kubikmeter har redan lämnat området. Flera fullastade timmerbilar trafikerar vägar i området varje dag.

- Det är viktigt att kunna transportera virket till industrin utan störning vid dåligt väder. Vi har varit helt beroende av att snabbt bärighetshöja våra grusvägar, för att kunna föra ut virke, berättar Björn Gadestedt som är vägmästare på Sveaskog i Ljusdal.

Av Sveaskogs innehav beräknas drygt hälften vara sågbart. Det är timmer och en liten andel som kan bli småstolp och annat specialsortiment. Resten kommer att bli flis eller bränsle i andra former.

Samarbete med vägföreningar

Gustav Lindström är produktionsledare på leveranssidan hos Holmen Skog. Bolaget har samordnat efterarbetet kring branden i Nötberget, och rustat skogsbilvägar i området tillsammans med aktuella vägföreningar. 

- Vi är egentligen mest drabbade i Fågelsjöbranden, på Härjedalssidan. I Kårbölebränderna har vi totalt 30 000 kubikmeter eget innehav och 40 000 som vi köpt av privata markägare, som ska ut ur brandområdet, berättar han.

Nästan hälften av detta är sågbart timmer, som går till Färilasågen. Resten körs till flis i Sveg.

Färilasågen kör brandskadat virke

Setra Groups sågverk i Färila har ställts om för att såga brandskadat gran- och talltimmer. Hanteringen måste ske åtskilt från annat virke, eftersom massaindustrin är mycket känslig för kontaminering av sot.

Färilasågen kör brandskadat virke under en begränsad tid. Därför måste sågtimret hinna avverkas, transporteras och sågas innan våren. Mellanskog kommer att prioritera skogar med mycket timmer och hög volym. Klenare timmer och bränsleved hanteras i ett senare skede.

- Vårt mål är att säkra värden. Vi tar ut den bästa timmerskogen först och kommer att jobba hårt för att få ut så mycket som möjligt även av det klenare sortimentet, säger Lars Nilsson, brandsamordnare på Mellanskog.