Brandområdet är öppet för tillträde

Brandområdet och större vägarFörstora bilden

Från den 24 juni 2019 bedömer Länsstyrelsen Gävleborg att det brandskadade området i Ljusdals kommun är så pass säkert att det kan öppnas för allmänheten igen.

Länsstyrelsen Gävleborg har flugit över området, för att klargöra att det inte finns några varma områden kvar. Nu bedömer länsstyrelsen att brandom­rådet kan öppnas för allmänheten.

Du kan resa genom området via väg 84 och 296, men behöver vara försiktig och uppmärksam om du vistas ute i skog och mark. Se upp för fallande träd. Respektera dem som bor och verkar i området och håll avstånd till stora fordon som arbetar i skogen eller färdas på små vägar.

Se upp för fallande träd

Träd som ser friska ut kan ha skadade eller helt avbrunna rötter. De kan falla snabbt och ljudlöst, särskilt vid blåst, kraftigt regn eller mycket snö.

Håll avstånd till maskiner och lastbilar

Skogsmaskiner och lastbilar arbetar med att ta hand om brandskadad skog och återställa mark. Håll ordentligt avstånd till skogsmaskiner om du går till fots och se upp för arbetsfordon på skogsbilvägarna.

Allemansrätten och naturreservat

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig i naturen, med respekt för natur och djurliv samt hänsyn till de som bor och arbetar i området.

I områden som är eller ska bli naturreservat lämnas brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt. Där kan andra regler gälla. Mer information om befintliga och kommande reservat får du hos Länsstyrelsen Gävleborg.