Återflyttade kontaktas

Återvändare till Laforsen och Enskogen kontaktas av kommunen. Ändrade tider för jourtelefon från och med måndag 6 augusti.

I går, onsdagen den 1 augusti, fick evakuerade från Enskogen och Laforsen veta att det får återvända till sina hem. Under torsdagen ringer kommunen upp alla folkbokförda i dessa områden för att följa upp hur första dygnet efter återvändandet har varit.

Kommunen upprätthåller via telefon även läget för de evakuerade.

Jourtelefonen för de branddrabbade finns kvar och nås på nummer 070-208 54 60. Telefonsamtal besvaras mellan 15.00 och 22.00.

Även ärenden som rör kontakt med POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) kan ringas in till nämnda telefon.