Arbete för att öppna riksväg 84 pågår

Räddningstjänsten arbetar just nu hårt för att kunna öppna upp riksväg 84 förbi Lassekrog igen.


Arbetet består i att, bit för bit, besiktiga vägbanan och rensa väggrenen från träd som riskerar att falla.

Vägen kommer öppnas upp så snart den bedöms vara säker att färdas på.

Vi vill också påminna om uppmaningen från räddningstjänsten om att det är förenat med absolut livsfara att vistas innanför avspärrningarna till brandområdet.

Vänligen respektera avspärrningarna!