72 miljoner till skogsbruket efter bränderna

Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars.

- Stöden ska ge skogsägare ökade möjligheter att ta det brandskadade virket till industri. På så sätt bidrar stöden till att skydda intilliggande friska skogar från utbredda insektsangrepp, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

72 miljoner kronor ska gå till åtgärder inom dessa områden:

  • Upparbetning och transport av energived
  • Upparbetning och transport av sågtimmer
  • Markering av fastighetsgränser
  • Lagrings- och omlastningsplatser för brandskadat virke
  • Sanera industri efter brandskadat sågtimmer
  • Reparation och förstärkning av vägar

Stöd inom skogsbruket

Skogsstyrelsen ska förmedla flera av stöden till skogsägare, industri och andra berörda parter. Stöden kommer att gå att söka från den 1 mars. Just nu arbetar Skogsstyrelsen fram rutiner.

- Det kan dröja upp till 12 dagar innan förordningen kommer ut från tryckeriet och först då vet vi alla detaljer. Det behövs även en ändring i Skogsstyrelsens regleringsbrev, innan vi har alla detaljer på plats. Vi kommer i mitten av februari att informera våra distrikt, så att de i sin tur kan informera skogsbruket och skogsägarna, berättar Anders Frisk som är processförvaltare på Skogsstyrelsen.

Han uppmanar alla berörda att söka information om brandstöd på Skogsstyrelsens webbplats, som uppdateras vartefter olika detaljer i processen blir klara.

Stöd gällande vägar

Trafikverket kommer att förmedla stöd till väghållare, för reparation och förstärkning av vägar, inom ramen för förordningen. Deras process för att kunna ansöka om stöd beräknas ligga längre fram i tiden. Mer information kommer att finnas på Trafikverkets webbplats.