Var försiktig i brandområdet

Förstora bilden

Väg 84 och väg 296 passerar igenom två av de största brandområdena.

Brandområdet är öppet för tillträde. Du kan färdas igenom området via väg 84 och 296, men behöver vara försiktig och uppmärksam om du vistas ute i skog och mark. I områden som är eller ska bli naturreservat kan andra regler gälla.

Se upp för fallande träd

Träd som ser friska ut kan ha skadade eller helt avbrunna rötter. De kan falla snabbt och ljudlöst, särskilt vid blåst, kraftigt regn eller mycket snö.

Håll avstånd till maskiner och lastbilar

Skogsmaskiner och lastbilar arbetar med att ta hand om brandskadad skog och återställa mark. Håll ordentligt avstånd till skogsmaskiner om du går till fots och se upp för arbetsfordon på skogsbilvägarna.

Allemansrätt och naturreservat

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att röra dig i naturen, med respekt för natur och djurliv samt hänsyn till de som bor och arbetar i området.

I områden som är eller ska bli naturreservat står brandskadad skog kvar för att utvecklas fritt. Där kan andra regler gälla. Mer information om befintliga och kommande reservat får du hos Länsstyrelsen Gävleborg.