Kartor lägesbilder under bränderna

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Lägesbild i kartformFörstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format

Här är kartor över brändernas utbredning.

Att sammanställa kartor involverar flygningar över områdena, manuell observation, sammanställning av allt detta och digitalisering av materialet.