Ersättning för frivilliginsatser och egendom

Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom någon frivilligorganisation, under skogsbränderna i Ljusdals kommun, har rätt till ersättning för den arbetade tiden.

Ersättning för arbetad tid (frivilliga)

Du kan ansöka om ersättning för den tid du utfört frivilligarbete, genom samordningskansliets blankett nedan. Du behöver själv bifoga giltig verifieringsunderlag till ansökan. Det innebär att du ska ha en (eller flera underskrift(er) från person(er) som var samordnare eller uppdragsgivare (ansvarig från frivilligorganisation, räddningstjänst, länsstyrelsen, Försvarsmakten, etc) åt dig och som kan styrka dina uppgifter om datum och tider.

Ersättning för skada på egendom och milersättning

Har din egendom eller personliga föremål som glasögon, skor eller kläder skadats under räddningsinsatsen? Har du använt eget fordon under ditt arbetspass under räddningsinsatsen? Då har du som rätt till ersättning. Ansökan gäller inte brandskadad skog, dessa anspråk gör du gentemot ditt försäkringsbolag.

Så gör du

Sök ersättning för frivilliginsatser och egendom (länsstyrelsen)
OBS ny blankett från den 1 maj 2019. Följ länken.

När du skickat ifylld blankett kommer samordningskansliet att ta ställning till din ansökan.

Relaterade sidor

Samordnings­kansli

Trädsäkring, ersättning, fakturor, tillträde till brandområdet, mm.

Kontakt
072-226 70 55
(dygnet runt)

Placering
Länsstyrelsen finns i Gävle.

Ljusdals kommun finns i kommunhuset.