Ersättning för brandskadad skog

Har din skog brunnit i samband med sommarens bränder i Ljusdals kommun? Här sammanfattar vi vilka ersättningar som gäller för skogsägare.

  • I första hand söker du ersättning för brandskadad skog genom skogsförsäkringen hos ditt försäkringsbolag.
  • Du kan också få intäkter från virkesköpande skogsföretag som köper ditt brandskadade virke.
  • Naturvårdsverket och länsstyrelsen sköter processen där delar av den brandskadade skogen blir naturreservat.
  • Regeringen har tagit beslut om statligt stöd för merkostnader för avverkning och transport, fastighetsgränser, mm. Stöden förmedlas via Skogsstyrelsen och Trafikverket.
  • Om din egendom skadats av själva räddningsinsatsen (inte skog som skadats av branden) kan du ansöka om ersättning hos samordningskansliet.