Information om boendeformer barn

Familjehem för barn och ungdomar
Barn som inte bor hos sina föräldrar kan erbjudas boende i familjehem. Socialtjänsten överväger om en anhörig eller annan närstående person kan fungera som familjehem.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar
I en bostad med särskild service bor några barn eller ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt. Boendet är utformat så att det ger barnet eller ungdomen goda möjligheter till kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.