Meny
Sök

Daglig verksamhet, sysselsättning, fritid

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att få ett vanligt arbete kan du ändå få en meningsfull sysselsättning i en daglig verksamhet.

Rättigheten till daglig verksamhet enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, gäller dig som har en utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller ett begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. 

Sysselsättning

För personer med psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen.

Sysselsättningen ska ha ett meningsfullt innehåll och vara anpassat
efter olika behov.

Du kan läsa mer om de olika dagliga verksamheterna, sysselsättning och fritidsverksamheten under respektive flik.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320