Individuell plan, LSS

Du som har fått en insats beviljad enligt 9 § LSS har rätt att begära och få en individuell plan enligt 10 § LSS.

En individuell plan består av två delar. Dels av planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation, dels det dokument som blir resultatet.

En individuell plan kan du ha nytta av när du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv, till exempel om du planerar att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Det kan också vara bra med en individuell plan när du tycker att det stöd du får inte blev riktigt som du tänkt dig.

Du avgör själv vem som skall ansvara för att upprätta planen, vem som skall bjudas in till planeringsmöten samt vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu.

Det som planeras och beslutas vid planeringsmötena och hur det ska genomföras skrivs ner och blir din plan, ditt dokument.

Om du tycker att du behöver en individuell plan eller har frågor vänder du dig till din LSS-handläggare i kommunen på telefonnummer 0651-180 00.