Ansöka om stöd, biståndshandläggning

Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Färdtjänsthandläggare utreder och beslutar enligt lagen om färdtjänst.

All avgiftshantering som rör hemtjänst, vård- och omsorgsboende handläggs av avgiftshandläggarna på handläggar­enheten.

Om du har frågor angående äldreomsorgen, svårigheter att ringa myndigheter och andra du behöver prata med eller har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare kan du ringa kommunens servicetelefon för personlig kontakt och få hjälp att lösa ditt problem.

Verksamhets­chef Hand­läggar­enheten

Margareta Nybom Persson
0651-180 82
margareta.nybom@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00

Telefontid vardagar
08.00-12.00