Ansöka om stöd, biståndshandläggning

Obs! Under semesterperioden v. 25-32 (21 juni–15 augusti) kommer handläggarenhetens mottagningstelefon ha förändrade öppettider. Mottagningstelefonen 0651-76 14 00 kommer att vara bemannad måndag till onsdag, kl. 08.00–09.30.

Därutöver nås biståndshandläggare äldreomsorg på e-post till bistandshandlaggare@ljusdal.se och handläggare funktionsnedsättning nås på lsshandlaggare@ljusdal.se.

Färdtjänsthandläggare kan nås på fardtjanst@ljusdal.se

Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Färdtjänsthandläggare utreder och beslutar enligt lagen om färdtjänst.

All avgiftshantering som rör hemtjänst, vård- och omsorgsboende handläggs av avgiftshandläggarna på handläggar­enheten.

Om du har frågor angående äldreomsorgen, svårigheter att ringa myndigheter och andra du behöver prata med eller har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare kan du ringa kommunens servicetelefon för personlig kontakt och få hjälp att lösa ditt problem.

Enhetshef Hand­läggar­enheten

Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se

Kontakta oss

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-11.00

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänst ­handläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
ofavgifter@ljusdal.se

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Vardagar 08.00-12.00