Kostpolicy

Ljusdals kommun har en kostpolicy , 321.5 kB. som gäller för förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Syftet med kostpolicyn är:

  • Att hålla en god kvalitet på den kost som serveras samt främja hälsosamma levnadsvanor.
  • Att utgöra ett styrmedel för det systematiska kvalitetsarbetet samt skapa enhetliga riktlinjer.
  • Att klargöra ansvarsfördelning.

Läs mer: Kostpolicy , 321.5 kB..

Kontakt

Kostchef Maria Persson
0651-182 96
maria.persson@ljusdal.se