Vikten av konkurrens och hur det kan gynna dig.

Konkurrensverket informerar.

Bowlingbistron Ljusdal 15 april kl 12.30-13.30

Konkurrensverket kommer att prata om vikten av konkurrens och hur det gynnar såväl företag som samhället i stort att bidra till en effektiv konkurrens på marknader. De kommer bland annat berätta mer om otillåtna samarbeten, karteller och hur företag kan samarbeta vid upphandling.

Kommunens inköpsenhet finns också på plats för att besvara ev frågor.

Anmälan till narljus@ljusdal.se senast 12 april.