Vi klättrar!

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunen, visar på en klar förbättring.

Vi har brukar ligga under 200 strecket men nu finns vi på plats 186!

Tack till er företagare som deltagit i enkäten! Vi känner att vi är på rätt väg!