Små- och medelstora företag erbjuds stöd i energiarbetet

Nu finns möjligheten att söka stöd för energikartläggning av energiexperter och att på andra sätt komma igång med energiarbetet i företagen.

Stödet kan användas för att till exempel:

• Göra en detaljerad energikartläggning med åtgärdsförslag med hjälp av energiexpert

• Utveckla tillverkningen för att få energieffektivare produktions- och stödprocesser

• Undersöka möjligheter för cirkulär ekonomi

• Införa energiledningssystem och certifiera företaget i miljöarbetet

• Digitalisera energieffektiviseringsarbetet

Det finns många mer exempel på hur företagen kan få stöd i miljöarbetet. Du kan ansöka om miljöstöd för externa konsultkostnader på min 50 000 kr och max
400 000 kr. Stödnivån uppgår till 50 procent av godkända kostnader, det vill säga min 25 000 kr och max 200 000 kr.

Mer om miljöstödet hittar du på Region Gävleborgs hemsida.