Lunchföreläsning Coacha, leda, chefa!

När kommer vi framåt tillsammans? Vilket ledarskap använder du då och varför?

Att trycka för mycket på visioner, styrdokument, strategier och mål kan orsaka oro och ängslan. Verkligheten handlar mer om vad man gör tillsammans på dagarna, hur man litar på varandra och använder sin makt.


NärLjus välkomnar Åsa Lundquist Coey
20 oktober 2022 kl 12-13 Riobion Ljusdal
(insläpp från 11.30)

Investering: 300 kr/person exkl moms, faktureras, då ingår lunchmacka och dryck.

Anmälan till narljus@ljusdal.se eller 0651-188 00 senast 14 oktober.

Åsa är Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon föreläser även på Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education där hon tillhör fakulteten.