Livsmedelsproducent!

Digitalt seminarium om vad nya riskklassningsmodellen innebär för dig

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell i vilken alla kontrollmyndigheter i Sverige, under 2023, kommer att klassa om alla sina verksamheter. Kontroll enligt den nya riskklassningen kommer att ske från och med 2024

Livsmedelsverket bjuder nu in alla företagare till ett digitalt seminarium för att berätta om den nya modellen

14 februari kl. 09-11

I slutet av seminariet finns möjlighet för deltagarna att ställa frågor. För dig som inte kan delta denna tid kommer de att spela in presentationen, så du kan ta del av den i efterhand.

Ingen föranmälan krävs. För att delta vid seminariet klickar du helt enkelt på möteslänken

Kort så innebär nya modellen att istället för en årlig kontrolltid som företagen har idag, så får de en kontrollfrekvens /5 år. Så klassningen kommer säga tydligt hur ofta miljöenheten kommer ut. Vissa företag kommer få kontroll lika ofta som idag, vissa kommer få oftare och vissa mer sällan, så det kan bli skillnad mot idag. Avgiften betalas från och med i år i efterhand och för faktiskt utförd kontrolltid (förarbete, kontroll, efterarbete).