Låt inte världen gå miste om din idéer

Hur hade världen sett ut utan alla lösningar som börjar som en idé?

Hur hade frisörbesöket sett ut utan sax? Hur hade roadtripen sett ut utan GPS? Hur hade världen sett ut utan alla lösningar som börjar som en idé?

Jagharenide.nu projektet drivs av Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg.

Så har du en idé som bara måste ut? Lämna in ditt bidrag under tävlingsperioden som pågår mellan den 15 mars – 18 april 2022.