Långa transporter på våra vägar

Nu kommer vindkraftsverken.

Från den 16 juni kommer långa transporter att färdas nattetid genom vår kommun upp till Los och Kölvallen. Tack för visad hänsyn!

Relaterade sidor