Information om droger

Företagare! Vad vet du om droger

I samhället ökar droganvändandet brett och vi i kommunen vill ge ökad kunskap till näringslivet kring detta växande problem. NärLjus har bjudit in Beroendecentrum och Polisen som ger dig företagare, information och du kan ställa frågor.

Hur vanligt är det idag att man tar droger varje dag för att klara jobbet eller enbart vid fest? Kan man på tidigt stadium upptäcka tecken på användande? Vad ska man vara uppmärksam på? Och hur går man tillväga vid upptäckt?

Tisdag 20 juni kl 0730 finns Karin Andersson från Beroendecentrum och Ulf Persson från Polisen på Teamslänk för att du ska kunna ställa frågor och få information.

Du behöver inte anmäla till dig mötet, utan ansluter via denna länk