Grattis till 2024 års handelspriser!

Ljusdal i centrum har utsett.

Årets butik 2024: Nordéens guldsmedsaffär Ljusdal

Årets komet 2024: Fritidsbanken

Årets butiksäljare 2024: Shahira Ismail, Janssons bröd

Årets handtag/famntag 2024: Tallåsens byalag

Relaterade sidor